• Today is: Thursday, May 30, 2024

မတူပီ မွ သည္ ဖက္ဒရယ္ အိပ္​မက္ဆီသို႔

ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ အားလံုး မွင္သတ္မ္ိေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ား မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျမင္ကြင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လို ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္က မဲရံုေတြ ေျခာက္ကပ္ေနခ်ိန္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ား မဲဆႏၵနယ္ က မဲရံုေတြမွာ ေဒသခံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြ တန္းစီၿပီးေတာင္ မဲေပးေနရတဲ့အေျခအေနကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါတယ္ ။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြအရလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာထူးျခားမႈေတြရွိေနတာကိုေတြ႕ၾကရပါ ေသးတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခတ္ ၂ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ကာလ အတြင္းမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္ ၉ ခုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၄ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၁ ေနရာ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ ၇ ေနရာ နဲ႕ လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၃ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုက်င္းပရာမွာ ၂၀၁၅ NLD အႏိုင္ရေနရာျဖစ္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ ကခ်င္ ျပည္နယ္ နဲ႕ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔မွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပန္လည္ရႈံး နိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီ NLD ရဲ႕ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈ ရဲ႕ႀကီးမားမႈ အတိုင္းအတာကို တြက္ဆမိလိုက္ၾကသလို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အေနအထား ဟာလည္း အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္စဥ္းစားတြက္ခ်က္ဖြယ္ရာ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အရင္ဦးဆံုး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ မဲ ေပးသူဦးေရ ေလ်ာ့က်တဲ့ ျပႆနာကေနစတင္ခ်င္ပါတယ္။ အခုက်င္းပ ၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာင္ပြဲ ရလဒ္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မဲလာေပးတဲ့ အေရအတြက္ဟာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႕ ယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါ လြန္စြာနည္းပါးတာကိုေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ၃၀ % ေလာက္ပဲ မဲလာေပးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သက္ ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းမွာ အမွန္တကယ္ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေသအခ်ာႀကီးမဟုတ္ေသးဘူး လို႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ၂၀၁၅ မွာထြက္ေပၚခဲ့ေသာ မဲေတြ နဲ႕ ခ်ိန္ဆ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခု ၾကားျဖတ္မွာထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ မဲေပးသူနည္းတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္အျဖစ္နဲ႕လည္း မွတ္သားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကေတာ့ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ မဲ ဆႏၵရွင္အေရအတြက္အေပၚမွာသာခင္းက်င္း တြက္ခ်က္ရတာျဖစ္လို႔ အခုလာ မယ့္ ၂၀၂၀ မွာလည္း ဒီလို မဲ ေပးသူ အေရအတြက္နည္းပါးခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီ တစ္ခုခ်င္းစီ ရဲ႕ မဲရရွိႏိုင္မူအေနအထားမွာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိမွာလည္း အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္တဲ့ ပါတီတိုင္းဟာ မိမိတို႔ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးတင္မက ျပည္သူ လူထုအေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စိတ္ပါဝင္စားလာေစေရးအတြက္လည္းအေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ဒီကေန႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၈ က ေထာက္ျပေနပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ အခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေန အထင္အရွားျပသလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕အေျပာင္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ တင္ျပလိုပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ တိုင္းရင္း သားေဒသေတြျဖစ္တဲ့ မတူပီ (ခ်င္း)၊ လဲခ်ား (ရွမ္း) နဲ႕ကခ်င္ေဒသ ျမစ္ႀကီးနား တို႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေန သိသာထင္ရွားစြာေပၚထြက္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈရွိတဲ့ ေျခလွမ္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ မဲ ဆႏၵနယ္ ၃ နယ္ထဲက ျမစ္ႀကီးနား နဲ႕ မတူပီ ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက NLD အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ေနရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မတူပီ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ခ်င္း ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ( CLD) က မဲ ၆ ေထာင္ နီးပါးရရွိခဲ့ၿပီး NLD က မဲ ၅ေထာင္ ၂ ရာေက်ာ္ရရွိခဲ့ကာ မဲ ၇၀၀ ေက်ာ္အသာနဲဲ႕ ၂၀၁၅ အႏိုင္ရ NLD အေပၚ ျပန္လည္ အႏိုင္ရရွိသြားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ မတူပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲ ဆႏၵရွင္ တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မဲလာေပးခဲ့ၿပီး ဒီတႀကိမ္မွာလည္း အဲဒီ မဲေပးခဲ့တဲ့အေရအတြက္ရဲ႕ အျပည့္နီးပါး လာေရာက္ မဲ ေပးခဲ့တာဟာ က်န္ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ ေဒသ အသီးသီး မွာ တခ်ိန္းတည္းက်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြထက္ သာလြန္ထူးျခားေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့ NLD ရရွိခဲ့တဲ့ မဲအေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ မဲထက္ ၃၀၀ ေလက္ပဲ ေလ်ာ့နည္း သြားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ မတူပီေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေရး ဆန္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိခဲ့တဲ့ ျပ႐ုဂ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေသခ်ာဆံုးကေတာ့ ဒီရလဒ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကမွ ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ပါတီ ၃ ခု ရဲ႕ စည္းလံုးမႈ ရဲ႕ ရလဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ထက္ စဥ္းစားစရာ အခ်က္က ဒီပြဲကို ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ရၿပီး ဒုတိယလိုက္ခဲ့တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီသာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ခ်င္းပါတီ မဲကြဲၿပီး NLD ႏိုင္သြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ မတူပီပြဲမွာ ၾကံ့ခိုင္ေရး က NLD ရႈံးနိမ့္သြားေရးကိုသာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ထားခဲ့ပံုရတယ္လို႔သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ မတူပီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာထြက္ေပၚ လာခဲ့တဲ့ အခုလို ရလဒ္အေပၚမွာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ပါတီေလာက နဲ႕ နီးစပ္သူ ခ်င္း အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကေတာ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေထာက္ျပပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြဲျပားစြာရပ္တည္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ခ်င္းပါတီ ၃ ခုေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ ဆႏၵမဲ ေပးတဲ့အခါမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို လုပ္ႏိုင္ ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိအႏိုင္ရထားတဲ့ NLD ပါတီအေပၚ မူလက ထားရွိခဲ့တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဟာ ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး ယံုၾကည့္မႈေလ်ာ့က်လာတာကလည္း တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သလို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ကလည္း တတိယ အခ်က္အျဖစ္ အေရးပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ေနာက္တခါ ၂၀၁၅ NLD အႏိုင္ရနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အခုၾကားျဖတ္မွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား မဲဆႏၵနယ္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနား ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္ ၊ ၂၀၁၅ မွာ တုန္းက အဒီေနရာမွာ ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့ပဲ သူ႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ ျဖစ္တဲ့ ဦးခက္ထိန္နန္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (စဒက) က ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလို NLD ကရႈံးၿပီး USDP က ႏိုင္သြားရတာ လည္းဆိုတာနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာဆိုရာမွာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းပါတီ ၃ ပါတီေပါင္း လိုက္ၿပီး Kachin Democratic Party KDP အေနနဲ႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ မဲေပးတဲ့ သူေတြကို ကခ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဆီ မဲကြဲသြားေစခဲ့သလို ျပည္နယ္ အစိုးရ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ အားရေက်နပ္မႈမရွိလို႔ မဲ သြားမေပးတဲ့ သူေတြမ်ားသြားလို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္တိုက္ဆိုင္သြားျခင္းေၾကာင့္ အခုလို ရလဒ္ထြက္ေပၚလာခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္ ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ မဲလာေပးခဲ့ၿပီး NLD က မဲအေရအတြက္ ၄ ေသာင္း ၆ ေထာင္ရရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ဦးခက္ထိန္နန္က ၁ေသာင္း ၉ ေထာင္နီးပါးရရွိခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အခု ၾကားျဖတ္မွာေတာ့ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ပဲ မဲလာေပးခဲ့ၿပီး NLD က ၁ ေသာင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္သာရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္မွာေတာ့၂၀၁၅ တုန္းကၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဦးခက္ထိန္နန္ရဲ႕ စဒက က ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ေပမယ့္ အခုတစ္ေခါက္မွာ ဝင္ၿပိဳင္လာတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးက ၂ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ မဲ ၄ ေထာင္ေက်ာ္အကြာရရွိသြားတာျဖစ္လို႔ ႏိုင္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ NLD နဲ႕ ၾကံ့ခိုင္ေရးဟာ မဲရံု မွာလာေပးတဲ့မဲအေရအတြက္မွာ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ပဲကြာေပမယ့္ ႀကိဳတင္မဲရရွိမႈမွာ ၃၀၀၀ ေလာက္ကြာသြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ NLD အေနနဲ႕ ၂၀၁၅ တုန္းကရခဲ့တဲ့ မဲ အေရ အတြက္ကိုျပန္မရခဲ့တာဟာ လူ၄ ေသာင္းေလာက္ မဲလာမေပးတာဟာလည္း အေၾကာင္း အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ယူဆ ႏိုင္ပါတယ္ ။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတာကေတာ့ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက ၂၀၁၅ မွာ မဲ ၄ေထာင္ေက်ာ္သာရရွိခဲ့ၿပီး အခုအခါမွာ ၃ ပါတီ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ပါတီေတြေပါင္းစည္းထားတဲ့ ပါတီအျဖစ္နဲ႕ ၾကားျဖတ္မွာ ၁ ေသာင္း ၉ေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သံုးသပ္ေလ့လာရာမွာ မဲ ေပးသူဦးေရ က်ဆင္းသြားျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ဟာ NLD ပါတီ ရဲ႕ အႏိုင္ ရရွိႏိုင္မႈကို အဓိက ထိခိုက္ေစျခင္းဆိုတဲ့ ျခံဳငံု ယူဆအေျဖထုတ္ခ်က္ၿပီးရင္ ဒုတိယ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ နဲ႕ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ တိုးတက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသိႏိုုးၾကားမႈနဲ႕ တက္​ႂကြမႈကို အထူးျပဳ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြဟာ သူတို႔ေဒသ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတြမွာ သူတို႔ ကိုယ္တိုုင္ပါဝင္နိင္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အႏို္ုင္ရရွိ ႏိုင္ေရးႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ အဓ္ိကက်တဲ့ ပါတီ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းရပ္တည္ေရးကို ဦးစြာလုပ္ျပ ႏိုင္ခဲ့တာဟာ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတြ႕ျမင္ လိုက္ရတဲ့တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အေရြ႕ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလို ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ေဒသခံ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ႏိုုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ႂကြ မႈ ခြန္အားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာေၾကာင့္ မဲရံုေတြ ကို အေရာက္သြားၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ဒီတစ္ေခါက္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္း ၊ ခ်င္း နဲ႕ ကခ်င္ေဒသေတြမွာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေတြ႕ျမင္ လိုက္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမွာ ၂၀၁၅ ကတည္းက ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အခုလို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ႏိုင္ပြဲဆက္တာျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုေပမယ့္ လည္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပယုဂ္ေကာင္း ၊ စံနမူနာေကာင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ျပႏိုင္မႈဟာလည္းလြန္စြာအေရးပါလွပါတယ္။ အျခား ေဒသေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြလို မဲေပးတဲ့ သူေလ်ာ့က်ခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္မႏၲေလး ၊ မေကြး လို ေနရာမ်ိဳး နဲ႕ယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေဒသခံေတြအေနနဲ႕ ပိုၿပီးတက္ႂကြစြာ သြားေရာက္မဲေပးခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ကို ထိေရာက္စြာ လွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့တာဟာ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ထူးျခားခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဒီ အေျခအေနဟာ ႐ုတ္ခ်ည္​းေပၚေပါက္လာခဲ့တာ မဟုတ္ပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ ရလဒ္ကေန အစပ်ိဳးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ေခ်ာင္းဆံု တံတား နာမည္ေပးတဲ့ ကိစၥမွာ အာဏာရပါတီ နဲ႕ ေဒသခံေတြအၾကား အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲမႈျဖစ္ေပၚရာက ေဒသခံေတြအၾကားမွာ မိမိ တို႔ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ စကားကို ဘယ္သူ နားေထာင္မလဲဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚစၿပီးဝင္လာခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ နဲ႕ ထဲထဲဝင္ဝင္ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ရွိေနတဲ့ လူသိမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဟာ ၾကံ့ခိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵ ရွင္ေတြအေနနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရစိတ္ႀကိဳက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလို တံတား နာမည္ ေပးတဲ့ ကိစၥအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္ကို လက္တုန္႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႕ ၾကံ့ခိုင္ေရး ကို မဲေပးခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း NLD ကိုေထာက္ခံေသာ္လည္း တံတားအမည္ေပးတဲ့ ကိစၥမွာ NLD ရဲ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ ပံုစံကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ အခုလို မဲ သြားမေပးတဲ့သူ အေရအတြက္မ်ားျပားသြားခဲ့တာဟာလည္း NLD အတြက္ ရႈံးနိမ့္မယ္အေရး ကို မကာကြယ္ႏိ္ုင္ခဲ့ သလိုျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မြန္ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အျပင္အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးက တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အတြက္ အခ်က္ေပး လႈပ္ႏွိဳးလိုက္သလို မူလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ NLD ပါတီေလာက္စိတ္ဝင္စား အားေပးျခင္း မခံရတဲ့ ေဒသတြင္းက တိုင္းရင္းသားပါတီ အေနနဲ႕ ေဒသ ခံတိုင္းရင္းသားေတြ အာရံုစိုက္မႈကို ရယူၿပီး စည္းရံုး လွံဳ႕ေဆာ္ဖို႔အေျခအေနေကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ NLD ျပည္နယ္ တိုင္းအစိုးရေတြ ရဲ႕ စီမံေဆာင္ရြက္ မႈေတြ ရဲဲ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ က ေဒသခံေတြ ရဲဲ ၂၀၁၅ အလြန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သလို စိတ္ခ်င္းနီးတဲ့ ကိုယ့္ေဒသတြင္းက ပါတီေတြ ကို ပဲ အားကိုးရေကာင္းမလားဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစခဲပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားစြာရပ္တည္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသတြင္းတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ဟာ ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကၿပီး ဒီကေန႕ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ေတြ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၊ ဒီျပ ႆနာအပါ အဝင္ ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သလိုျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ရဲ႕ အသံက္ို ပါဝင္ထုတ္ေဖၚႏိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာလည္း ေဘာင္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္ ။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားရာေဒသေတြက ေဒသခံေတြအေနနဲ႕ အစ္ိုးရစစ္တပ္ကိုေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကိုေရာ စိတ္ကုန္ စိ္တ္ပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၅ မွာ NLD ကို ၾကားကေန အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလားဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္​ထားခဲ့ၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ပါတီ အာဏာရရွိသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟာလည္း ထင္သလို ေပၚေပါက္မလာခဲ့သလို စစ္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ NLD အစိုးရအေနနဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚမွာလည္း ၾသဇာ မရွိသလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ NLD ဟာ ထူးျခားၿပီး အားကိုးရတဲ့ ပါတီမဟုတ္ဘူးလို႔ ခံစားလာမိတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ ခ်င္းအတူတူ ကိုယ္နဲ႕ စိတ္ခ်င္း ဘဝခ်င္း နီးစပ္တဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို တစ္လွည့္ျပန္ၿပီးအာရံုစိုက္လာၾကတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဒီကေန႔ေတြ႕ျမင္လိုက္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ အနာဂတ္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြမွာ ေတာ့ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္ ပါတီဖြဲ႕စည္းမႈေတြအားေကာင္းလာမွာျဖစ္သလို ျပည္မ က ပါတီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႕ USDP တို႔အေနနဲ႔လည္း အဲဒီတိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ဆိုသလို မဟာမိတ္ပါတီေတြရွာလာ ႏိုင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ၂၀၁၅ ၊ ၂၀၁၈ ျမစ္ႀကီးနားေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ အရ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အလုပ္ျဖစ္တဲ့သေဘာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ NLD ေနနဲ႕ အခုေရြး ေကာက္ပြဲမွာ လက္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ျပန္လည္စည္းရံုးႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ေတာ့၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အမ်ားစုကို ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ အခုလိုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္အဝပြဲကေန ရရွိလိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစု ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားတက္ႂကြ စည္းလံုးမႈကို တိုင္းျပည္အေနနဲ႕ လြန္စြာႀကိဳဆိုထိုက္တဲ့ တိုးတက္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသားအေရး နဲ႕ပတ္သက္ရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ ရဲ႕သေဘာထားေတြကသာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားအျဖစ္ ေနရာယူထားပါတယ္ ။ စစ္ေရး အျမင္ေတြ စိုးမိုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ေတြေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဟာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသလို အဲဒီတိုင္းရင္းသားေဒသေတြဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ နဲ႕ ေဝးကြာလြန္းတဲ့အေနအထားတစ္ရပ္မွာ ရွင္သန္ေနရပါတယ္။ အခု လို ပါတီအေျချပဳ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြအားေကာင္းလာၿပီး အဓိက ေအာက္ေျခ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေရးအားကုိ ရယူ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ထ

ခိ္ုင္မာလာမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အရွိန္အဟုန္ နဲ႕ တိုးတက္လာမွာျဖစ္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာနဲဲ႕ တေျပးညီထဲ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးဟာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ကိုေျဖရွင္းရင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ရတာ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ သံသယေတြေၾကာင့္ လြန္စြာခက္ခဲပင္ပန္းၿပီး ခရီးမတြင္ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ အဟုန္သာ အခုလို အားေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီကို စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ဒီကေန႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကေန ရရွိလိုက္တဲ့ တိုင္ရင္းသားႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ေလးကို ဆက္လက္ေတာက္ပ ေနေအာင္ အားလံုး ထိန္းသိမ္း ပံ့ပိုး ၾကရင္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ။ ဒီ အတိုင္းတကယ္ဆက္ေလွ်ာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ဟာ မေဝးေတာ့တဲ့ အားလံုးရဲ႕ ေရွ႕မွာ ပါလို႔ေျပာလိုက္ပါရေစ ။

သီဟေသြး

The Politic Journal တြင္ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။