• Today is: Wednesday, May 29, 2024

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင့္တပ္မေတာ္ကို ေခ်မႈန္းဖို႔ ညႊန္ၾကားလိုက္တာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နဲ႔ ညီရဲ႕လား