• Today is: Saturday, February 24, 2024

Majority Democracy

“Majority Democracy”

ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်

ကာတွန်း – TASHABU

ဆရာ ဦးအောင်ထူး၊ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သည့် နွေဦးတော်လှန်ရေး
အောင်မြင်ဘို့ သော့ချက် ဆွေးနွေးချက် အယူအဆကို ထုတ်နုတ်
တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။