• Today is: Thursday, May 30, 2024

“ဗမာလူငယ်တစ်ဦး နားလည်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်၊ ကွန်ဖက်ဒရယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ်” အပိုင်း(၁)

“ဗမာလူငယ်တစ်ဦး နားလည်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်၊ ကွန်ဖက်ဒရယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ်” အပိုင်း(၁)

ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် မြန်မာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၉

ပေးပို့ – People’s Message

ဗမာလူငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိနားလည်မိသောဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုမပြောမီ စာဖတ်သူများထံသို့ ဦးစွာအသိပေးလိုသည်မှာ –

(၁) စာရေးသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျောက် ‘မြန်မာ’ ဟု သုံးနှုးချင်သည့်စိတ်ဆန္ဒရှိသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးအများစုတို၏ ကိုယ်တိုင်သိမှတ်ခံယူမှုလည်းဖြစ်၊ ကျန် မြန်မာ (ဗမာ) မဟုတ်သူလူမျိုးစုများက သိမှတ်ခေါ်ဝေါ် ကြသည့် အခေါ် အဝေါ်လည်းဖြစ်သည့် ‘ဗမာ’ ဆိုသည့် အသုံးအနှုံးကို လူအများဖတ်ရှုနားလည်လွယ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သုံးစွဲပါမည်။

(၂) ထိုအပြင် စာရေးသူသည် လူမျိုး ၊ လူမျိုးစု ၊ မျိုးနွယ်စု စသည့် မူလတည်ရှိမှတ်သားခဲ့ကြသော အခေါ် အဝေါ် များကိုသာသုံးစွဲချင်သည့်စိတ်ဆန္ဒရှိသော်လည်း နိုင်ငံတွင်းမှ လူအများစု၏သိမှတ်နားလည်ပုံအရ ဖက်ဆစ်စစ်တပ် တည်ထောင်သူ အာဏာရှင်နေဝင်း ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုခဲ့သည့် ‘တိုင်းရင်းသား’ ဟုခေါ်သော အသုံးအနှုံးအား သုံးစွဲပါမည်။

ဗမာလူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှ အမြစ်ဖြတ်ပြီး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်တည်ဆောက်လိုသည့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒ (Political Will) တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့် ရည်ညွှန်းဖော်ပြချက်များတွင် ဗမာဟုဆိုသူ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဗမာဟုဆိုသူလူငယ်များနှင့် ဗမာလူထုဟုဆိုသူအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

▪️“ဖက်ဒရယ် ဆိုသည်”

မြန်မာပြည်တွင် ဖက်ဒရယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များရှိနေပြီး လက်တွေ့လက်ခံ ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အခက်အခဲတချိုကြုံနေရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ အားနည်းချက်များရှိနေခြင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေခြင်းတိုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သိုသော်လည်း အောင်မြင်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည့် မျိုးဆက်အသီးသီးမှ လူမျိုးစုများနှင့် ၂၀၂၁ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှ လူငယ်များရှိနေသေးသည်မှာ အားသာချက်တရပ်အဖြစ် ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်အနက်သဘောကို ဘုံဆွဲထုတ်ကြည့်ရာ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ (၂) ရပ်ခွဲ၍ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အင်စတီကျူးရှင်းများကို အဆင့်ဆင့် ပူးပေါင်းညှိနှိင်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အတိအလင်းဖော်ပြပြီး ပြည်နယ်ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများရေးဆွဲထားရှိကာ ပြည်နယ်များ (ဝါ) ပြည်ထောင်များစုပေါင်း၍ အတူတကွ အုပ်ချုပ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမိပါသည်။

▪️“ဗမာလူငယ်တစ်ဦး နားလည်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်ဆိုသည်”

မိမိတို သဘောဆန္ဒအလျောက် ပြည်နယ်များ (ဝါ) ပြည်ထောင်များ စုပေါင်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ ရရှိနိုင်ပေမည်။ သို့သော်လည်း အောင်မြင်သော ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်ရန် ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများကိုအခြေခံပြီး လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် လူနည်းစုအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

ထိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ပြည်နယ်များ (ဝါ) ပြည်ထောင်များအတွင်း သမိုင်းကြောင်းအရ အစဥ်အဆက်မှီတင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြသော လူမျိုးစု(တိုင်းရင်းသား) များအတွက် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိရေးသည် အဓိကကျသည့် အစိတ်အပိုင်းတရပ်ဖြစ်ပေသည်။

ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကြားပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေး၌ အစိုးရ (၂) ရပ်အကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ၊ ထပ်တူပြုအာဏာများ၊ ကြွင်းကျန်အာဏာများကို ပိုင်းခြားမျှဝေကာ သီးခြားသတ်မှတ်ပြီး အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ပူးပေါင်းညှိနှိင်း၍ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြထားရန် လိုအပ်ပြီး ပြည်နယ်ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ အသီးသီးရေးဆွဲထားရှိကာ အတူတကွ စုပေါင်းအုပ်ချုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။