• Today is: Sunday, September 24, 2023

“ဗမာလူငယ်တစ်ဦး နားလည်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်၊ ကွန်ဖက်ဒရယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ်” အပိုင်း(၂)

“ဗမာလူငယ်တစ်ဦး နားလည်ထားသည့် ဖက်ဒရယ်၊ ကွန်ဖက်ဒရယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ်” အပိုင်း(၂)

ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် မြန်မာ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀

ပေးပို့ – People’s Message

▪️ “လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လူ့အဖွဲအစည်း အခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်ကြည့်ခြင်း”

ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို တိကျရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီး အတူတကွညှိနှိင်း‌ဖော်ဆောင်ရန် အင်စတီကျူးရှင်းအရ ဖွဲစည်းထားသော အာမခံချက် ၊ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုတည်းဖြင့်လည်း ခိုင်မာအားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်နိုင်ရန်မသေချာသေးဟု ယူဆမိပါသည်။

အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး အားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လက်တွေ့ကျကျတည်ဆောက်လိုပါက မတူညီမှုများဖြင့် စုံလင်ကွဲပြားသော လူမှုဝန်းကျင် ၊ လူ့အသိုက်အဝန်း (Society) ကို အလေးအနက်ဂရုပြုရန်လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုမိလာသည်နှင့်အတူ အဆိုပါ စုံလင်ကွဲပြားမှုများကို အားနည်းချက်အဖြစ် ထင်မြင်ကြသူများနှင့် အားသာချက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသူများလည်းရှိနေကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။

ကွဲပြားစုံလင်မှုများကို ပုံစံတူဖြစ်အောင်အတင်းသွတ်သွင်းခြင်း (သို) ဖယ်ထုတ်ခြင်းများမပြုပဲ အလေးထား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို အားထုတ်ရမည်ဖြစ်သလို အဆိုပါ ကွဲပြားစုံလင်မှုများကြောင့် တန်းတူရေး‌ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အခက်တွေ့နေခြင်းမဟုတ်ပဲ ကွဲပြားစုံလင်မှုများရှိနေခြင်းကြောင့်‌သာ တန်းတူရေး ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြန်စဥ်းစားကြည့်နိုင်ပါသည်။

ကွဲပြားစုံလင်မှုများကိုအခြေခံရသည့်အခါ လက်တွေ့အခက်အခဲတချိုနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားမှုများကို အားသာချက်များအဖြစ် သိမြင်လာ နားလည်လာကြစေဖို ပြောပြနိုင်ရန် ၊ နားထောင်နိုင်ရန် ၊ နားလည်နိုင်ရန် အချိန်လိုအပ်သည် ၊ အချိန်ယူရသည်။ အကြေအလည် ပြောဆို နားထောင် ညှိနှိင်းဆွေးနွေးမှု တနည်း ဒိုင်ယာလော့ (Dialogue) အလေ့အထများအား လက်တွေ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချနိုင်ကြဖိုလိုအပ်နေကြောင်းကိုလည်း အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်အနေဖြင့် တွေ့ရပါ သည်။

အစုအဖွဲအသီးသီး၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အယူအဆများ၊ ဘာသာစကားနှင့် စာပေများ၊ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် အယူအဆများ၊ လူမျိုးစုအခြေပြု နယ်မြေများ၊ တဦးချင်းစီ၏ အသက်အရွယ် နှင့် လိင်စိတ်ခံယူမှုများ စသည် စသည် တိုတွင် အဆိုပါကွဲပြားစုံလင်မှုများအား အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း စသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းအခြေခံသဘောတရားများကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံး ဆောက်ရွက်နိုင်မှသာ လူနည်းစုသော်လည်းကောင်း လူများစုသော်လည်းကောင်း တချိန်မဟုတ်တချိန်တွင် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်ကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားကြခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြမည် ဟုလည်း သဘောပေါက်မိ ပါသည်။

ကွဲပြားစုံလင်မှုများကို အားသာချက်အဖြစ် လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြစေမည့် ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ရှင်းလင်းတိကျစွာဖော်ပြထားမှသာလျှင် ကြီးလေးသောပြဿနာရပ်များနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အထူးသဖြင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုများ အားနည်းနေသည့် မြန်မာပြည်ကဲ့သို ပြိုကွဲလူ့အဖွဲအစည်းမျိုးတွင် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်သကဲ့သို ကွဲပြားစုံလင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ကြရန်လည်း တပြိုင်တည်း လိုအပ်နေပါသည်။

အထက်ပါအချက်များကို အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး အားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ် ရည်ရွယ်၍တင်ပြခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဗမာလူငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် လက်တွေ့တွင် မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးရန်ပင် အခက်အခဲများရှိနေဦးမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို ဗမာလူမျိုးအများစု၊ ဗမာခေါင်းဆောင်အများစုနှင့် ဗမာလူငယ်အများစုအပါအဝင် ဗမာလူထုကြားတွင် ဖက်ဒရယ်သဘောတရားများကို သဘောပေါက်လာရန်နှင့် လက်တွေ့စတင်ကျင့်သုံးလာကြရန် ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတချိုကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားကြရဦးမည်ကိုလည်း နားလည်နေမိပါသည်။