• Today is: Wednesday, September 27, 2023

မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ စစ်ရေး၊ စီးပွါးရေး ၊ နိုင်ငံရေး 

မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ စစ်ရေး၊ စီးပွါးရေး ၊ နိုင်ငံရေး

မောင်မောင်စိုး (သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး)

ဖက်ဒရယ် ဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၁