• Today is: Sunday, January 29, 2023

စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေမှုများအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း TPCC ထုတ်ပြန်ချက်

ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်

ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၁