• Today is: Sunday, April 14, 2024

ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးသို႔

ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္တုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆီသုိ႔အေရာက္လွမ္းႏုိင္မလား

ဝင္းေဇာ္ႏုိင္.

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုစုေပါင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုေန ထုိင္ၾကေပမယ့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာေတာ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ နည္းေနတာေတြ႔ရပါတယ္။

.တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မညီမွ်ယံုသာမက အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသား နယ္ေတြအတြင္းကေဒသခံျပည္သူေတြ ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဒဏ္ကို အတုိင္းအဆမရွိ ခံေနၾကရပါတယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အုိးအိမ္ပစ္ေျပးျပီးဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာေနထုိင္ၾကသူေတြ ၊ အသက္ဆံုးရံႈးသြားသူေတြ ယခုအခ်ိန္ထိစာရင္းေကာက္လုိ႔မရေသးပါဘူး။

.၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကေနဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိျပီးေၾကြးေၾကာ္တက္လာတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း အတြင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြကတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွာေတာ့ အပစ္အခတ္ေတြ နည္းသြားခဲ့တာ ရွိေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမအားလံုးမွာေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ မရရွိေသးပါဘူး ပစ္ေနၾကစဲပါဘဲ။

.ကခ်င္ျပည္နယ္ကဒုကၡသည္စခန္းေတြ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္၊ RCSS/SSA ၊ TNLA စတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ဟာ အခုခ်ိန္ထိ နယ္ေျမတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသးပါဘူး၊ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီးေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ညီလာခံၾကီးထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလံုး တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဘူး။

.ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကီးလာခံၾကီးကေန တစ္ႏုိင္ငံလံုးျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ကလည္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစုိးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ အတိအက် ေျပာလုိ႔မရေသးတဲ့ အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင္းလည္းဆုိရင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္မွာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမွာက ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။

.ဖက္ဒရယ္စနစ္က ျပည္ေထာင္စုကိုစုစည္းေစမွာျဖစ္ေတာ့ စုစည္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြအတြင္းမွာဖြံ႔ျဖိဳးမႈေတြက ျမန္ဆန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ရဲ႕ စည္းလံုးျငိမ္းခ်မ္းျခင္း အဓိပၸါယ္ကိုေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖုိ႔အတြက္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာကတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားေနတဲ့ အပစ္အခတ္ေတြကိုရပ္စဲျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ေတြ အားလံုးပါဝင္လာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

.အစိုးရေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းေတြဟာလည္း ထာဝရတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့ မလားဆုိျပီးေဝခြဲမရျဖစ္ေနသူေတြ ရွိပါတယ္။

.သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္း အတြင္းမွာေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ အတြင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္စီ/ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC) ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခိုင္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ကလက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကပါတယ္။

.အစိုးျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားခံရသူတစ္ခ်ိဳ႕က တုိင္းရင္းသားအားလံုး ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္မထိုးၾကျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္၊ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးတားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြထဲက RCSS/SSA နဲ႔ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ကတုိက္ပြဲငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ေနတာလည္းေတြ႔ရပါတယ္၊ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုသြားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံၾကီးတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္လာႏုိင္ေရး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းၾကရအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ေနာက္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ အတြင္းမွာေရွ႕ ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ထားခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျပည္သူအားလံုးက လိုလားေတာင္းတေနေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားမွာအခက္အခဲေတြရွိႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရင္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကိုလုိလားရင္ မျဖစ္နိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာမရွိပါဘူး။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးလုိခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူနဲ႔ သြားမွ ျဖစ္မွာပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူဆိုတာကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနလို႔ ေရာက္မယ့္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလက္မခံၾကပါဘူး၊ တုိင္းရင္းသားေတြလုိ လားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမူတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာထက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိုတည္ေဆာက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကေန ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

.တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ပထမလိုအပ္ေနတာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒသတြင္း မတည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြအတြင္းကေဒသခံ ျပည္သူေတြမွာ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးေနရေနရာ အတည္တက် ေနလို႔မရ၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာအလွဴအတန္္းကိုေမွ်ာ္ စားေနရတဲ့ ဘဝေတြကမလြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့လူမရွိပါဘူး၊ ဒုကၡသည္စခန္း ကလူေတြ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ေျပးေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ စားေသာက္အိပ္စက္နုိင္ဖို႔ အပစ္အခတ္ေတြ ရပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

.အပစ္အခတ္ေတြ ရပ္သြားမွသာနယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းမွ ေဒသခံျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ကင္းကင္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ေဒသခံျပည္သူေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အစိုးရကလုပ္ေပးစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္၊ နယ္ေျမ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ညီမွ်ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အားလံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကို လိုလားၾကတာ အမွန္ပါဘဲ။

.တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသေတြမွာဆုိရင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ၊ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အဝမရရွိၾကေသးပါဘူး၊ နီးစပ္ရာဓားကိုေၾကာက္ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါေသးတယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အစုိးရလက္ထက္အတြင္းမွာလက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ ပါတီ ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက တဆင့္ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အေျဖေတြဟာနယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။

.ဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္း

.ႏွစ္ေပါင္း၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးထဲက တုိင္းရင္းသားနက္လက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္၊ အဖြဲ႔ ၈ ဖဲြ႔ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါတယ္၊ က်န္ေနေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုအသစ္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာျပီးအားလံုးတန္းတူညီမွ် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ေတြ ရၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမရရွိေသးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေနာက္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္မလည္း ဆုိတာေမးစရာရွိေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ ကလည္း NLD အစိုးရေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာမယ့္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

.သမၼတဦးသိန္းစိန္ထက္လက္အတြင္းမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးထားသည့္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ရွိခဲ့ျပီး၊ NLD ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္ လက္မွတ္မေရးထားရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး အစိုးရရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ အတူအားလံုးပါဝင္လာမယ္ဆုိပါက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သြားေနစဥ္ အတြင္းေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားကို အားလံုးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

.၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္၊ အပစ္ရက္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဖိတ္ႀကားခံရျပီးလက္မွတ္မေရးထိုးတဲ့ KIO၊ UWSA ၊ NDAA ၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ နာဂအမ်ိဳးသားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီတုိ႔ ပါဝင္တဲ့ (၇) ဖြဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

.တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခို္က္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခန္း ၆ တြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြတ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုတာ ပါရွိပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ၾကားကာလအတြင္းေဆာင္ရြတ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေျခခံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊၊ ေဒသဆုိင္ရာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးနဲ႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီသီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥရပ္ကိုအစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြတ္သြားရန္ သေဘာတူတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ  ပါဝင္ထားပါတယ္။

.တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစိုးရတုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီးေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးေတြ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာပါေနေတာ့ နယ္ေျမအတြင္း အပစ္အခတ္မ်ားရပ္တန္႔သြားျပီဆိုပါက တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမ အတြင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။

.ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမအတြင္း မွာေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ေျပးေနရသူေတြ၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာေရာက္ေနသူေတြကို ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာမွာ ျပန္လည္အေျချခႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အႏွံ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကိုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စစ္တပ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္သူမ်ားစုေပါင္းျပီး နယ္ေျမဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုအရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း…………………………..။. ။